הנה הם באים: סיפור חייו של הנשיא חיים ווייצמן - מאת שמואל שיחור - הוצאת שוקן - Schocken