הנוטר - מאת נדין גורדימר, תרגום אליה גילדין - הוצאת שוקן - Schocken