הנעדר (אמריקה) - מאת פרנץ קפקא, תרגום אברהם כרמל - הוצאת שוקן - Schocken