הסוד הנורא - מאת זאב לקויר, תרגום אריה חשביה - הוצאת שוקן - Schocken