הסוציולוגיה של האבסורד - מאת שלמה שוהם - הוצאת שוקן - Schocken