העז, הרב ועצה של זהב - מאת עפרה גלברט - הוצאת שוקן - Schocken