הפילוסופיה הקיומית של פראנץ רוזנצווייג: לניתוחו של "כוכב הגאולה" - מאת רחל פרוינד, תרגום יהושע עמיר - הוצאת שוקן - Schocken