הקשת בענן - מאת ד.ה לורנס, תרגום אהרן אמיר - הוצאת שוקן - Schocken