הרב מבכרך; לילות פירנצי - מאת היינריך היינה, תרגום יעקב הורביץ - הוצאת שוקן - Schocken