הרואים ואינם נראים - מאת פנחס אמיתי, בעריכת עמוס בר - הוצאת שוקן - Schocken