הרצון לעוצמה כרך א' - מאת פרידריך ניטשה, תרגום ישראל אלדד - הוצאת שוקן - Schocken