וזרח השמש ובא השמש - מאת צ'סלב מילוש, תרגום דוד וינפלד - הוצאת שוקן - Schocken