זכרונותיו של יהודי בר־מזל - מאת דן ויטוריו סגרה, תרגום שמעיה סמילן - הוצאת שוקן - Schocken