זכר לשכחה - מאת מחמוד דרויש, תרגום סלמאן מצאלחה - הוצאת שוקן - Schocken