חידה אפלה - מאת ירמיהו יובל - הוצאת שוקן - Schocken