חיי ואני - מאת יוחנן רטנר, תרגום רינה קלינוב - הוצאת שוקן - Schocken