חיפוש אחר המופלא - מאת פ.ד. אוספנסקי, תרגום חברי החוג לחקר משנתו של גורדייף - הוצאת שוקן - Schocken