טלי והחרדונים - מאת אברהם ארבל, בעריכת עמוס בר - הוצאת שוקן - Schocken