טנגו שברון הלב - מאת מנואל פואיג, תרגום יואב הלוי - הוצאת שוקן - Schocken