יהדות קיומית - מאת אלחנן שילה - הוצאת שוקן - Schocken