יהודי המזרח - מאת שלמה דשן, משה שוקד - הוצאת שוקן - Schocken