יוון העתיקה - מאת דוגלד א' סטייר, תרגום אריה חשביה - הוצאת שוקן - Schocken