יום הדין 1999 - מאת צ'ארלס ברליץ, תרגום שלמה גונן - הוצאת שוקן - Schocken