יומנים 1913-1910 - מאת פרנץ קפקא, בעריכת מקס ברוד, תרגום חיים איזק - הוצאת שוקן - Schocken