יומנים 1923-1914 - מאת פרנץ קפקא, תרגום חיים איזק - הוצאת שוקן - Schocken