ילדים בחסות אנוש - מאת אניטה וינר, יוג'ין וינר, תרגום רונית גרף - הוצאת שוקן - Schocken