ילדי הרקלס - מאת אוריפידס, תרגום אהרן שבתאי - הוצאת שוקן - Schocken