יפו יפת ימים - מאת ש"י עגנון דוד שריר - הוצאת שוקן - Schocken