יפן המודרנית: תרבות והיסטוריה - מהדורה מתוקנת ומורחבת. - מאת בן־עמי שילוני - הוצאת שוקן - Schocken