יציאת מצרים: מציאות או דמיון - מאת פנינה גלפז־פלר - הוצאת שוקן - Schocken