כלכלת ישראל - מאת ד"ר יעקב קונדור - הוצאת שוקן - Schocken