כמעט אבוד - מאת גלילה רון־פדר - הוצאת שוקן - Schocken