כעץ באפלת היער, על אהבותיה של לאה גולדברג - מאת שרה בן-ראובן - הוצאת שוקן - Schocken