לגעת לדעת: עולם הצבעים - מאת אדל סיבול, תרגום אוולין עמר - הוצאת שוקן - Schocken