לילות קהיר - מאת רוברט ארווין, תרגום זיוה כספי - הוצאת שוקן - Schocken