ליל הקליגראפים - מאת יסמין גאטה, תרגום חגית בת־עדה - הוצאת שוקן - Schocken