לכיתה א' עם פליקס - מאת אנט לנגן, קונסטנצה דרופ - הוצאת שוקן - Schocken