לנסקי - מאת הנק מסיק, תרגום אריה חשביה - הוצאת שוקן - Schocken