מאז ומקדם - מאת יצחק שנברג - הוצאת שוקן - Schocken