מבחר שירים - מאת אורי צבי גרינברג, בעריכת יהודה פרידלנדר - הוצאת שוקן - Schocken