מגלים עם דורה: אל"ף-בי"ת - קלפים נפתחים ללימוד אותיות - הוצאת שוקן - Schocken