מדיאה: קולות - מאת כריסטה וולף, תרגום רחל בר־חיים - הוצאת שוקן - Schocken