מדריך בדקר: איסטנבול - תרגום עודד פלד - הוצאת שוקן - Schocken