מדריך בדקר: לונדון - תרגום עודד פלד - הוצאת שוקן - Schocken