מדריך בדקר: ניו־יורק - תרגום שרונה עדיני, ארנו בר - הוצאת שוקן - Schocken