מדריך בדקר: פריס - תרגום יותם ראובני - הוצאת שוקן - Schocken