מדריך בדקר: רומא - תרגום ארנו בר - הוצאת שוקן - Schocken