מדריך כלכלי לכל אחד (כמעט) - מאת ג'ון קנת גלבריית, ניקול סלינג'ר, תרגום שלמה גונן - הוצאת שוקן - Schocken