מזמורי הניצחון - מאת פינדרוס, תרגום אהרן שבתאי - הוצאת שוקן - Schocken