מטה אהרן - מאת ד.ה. לורנס, תרגום אהרן אמיר - הוצאת שוקן - Schocken